FP Bien Phong U20 25 24 25 25 3
Binh Duong U20 15 26 17 20 1

Ligas