FP Cong An TP HCM U20 18 13 22 0
Binh Duong U20 25 25 25 3

Ligas